CURRICULUM VITAE

A. de BRUIN


Inhoud:
Persoonlijke gegevens
Opleiding
Functies
Onderwijs
Bestuurlijke activiteiten
    
Wetenschappelijke activiteiten
Publikaties
Promoties
Diversen

Persoonlijke gegevens


Opleiding


Functies


Onderwijs


Bestuurlijke activiteiten


Wetenschappelijke activiteiten


Publikaties


Betrokken bij de volgende promoties

Als promotor

Als copromotor

Als "Rapporteur"

Als referent

Als lid van de kleine commissie

Als opponent


Lezingen op uitnodiging


Diversen

Lid wetenschappelijke organisaties

Onderzoekscholen

Referee aktiviteiten

Programmacommissies

Prijzen

Verdere aktiviteiten