Practicum compilerbouw 2002


Overzicht

Het practicum bestaat uit het implementeren van een compiler voor de object-georienteerde taal Asterix.  Het practicum is ontwikkeld op de VU Amsterdam, en gaat dit jaar voor het eerst in aangepaste vorm op de TU Delft van start. We ontvangen dan ook graag jullie reacties op de opgaven en de documentatie.

Tijdens het practicum moet je een compiler en runtime-systeem implementeren voor Asterix. Het implementatiewerk bestaat uit het wijzigen en uitbreiden van een bestaande reference compiler. Het doel is om ervaring op te doen met compiler-writing tools (flex, bison, LLgen) en de implementatie van moderne programmeertaalconstructies (oa. dynamic binding).

Asterix is gedefinieerd in de Asterix Reference Manual.  Zowel de taal als de implementatie van de reference compiler zijn van de hand van John Romein.


Software

Voor wie thuis aan het practicum wil werken volgt hieronder een lijst van benodigde softwaretools.


Deadlines

Opgave 1 9 april 2002
Opgave 2 4 juni 2002

Literatuur en documentatie

Maak gebruik van de onderstaande referenties.
Koen Langendoen <koen@pds.twi.tudelft.nl>